SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W TARCZYNIE
 Stronę odwiedzono 25851 razy
Strona główna
Kierownictwo jednostki
Stanowiska
Prawa pacjenta
Księga rejestrowa
Statut
Dostęp do informacji
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontakt
SPZOZ Tarczyn
ePUAP
Narzędzia BIP
Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne
Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę dwóch aparatów ultrasonograficznych na potrzeby SPZOZ w Tarczynie
Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00020801/01 z dnia 2021-03-22 r.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarczynie: Dostawa dwóch aparatów ultrasonograficznych na potrzeby SPZOZ w Tarczynie

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Wyjaśnienie SWZ z dnia 26-03-2021r.

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ
Projekt umowy (załącznik nr 5)
Specyfikacja techniczna (załącznik nr 6)
Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę sprzętu okulistycznego dla SPZOZ w Tarczynie
Ogłoszenie o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert. Dotyczy postępowania nr Z-1.2020 pn. Dostawa sprzętu okulistycznego dla SPZOZ w Tarczynie
Informacja z otwarcia ofert - kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia

Wyjaśnienie siwz do przetargu na dostawę sprzętu okulistycznego dla SPZOZ w Tarczynie
wyjasnienia siwz

Ogłoszenie nr 579317-N-2020 z dnia 2020-08-28 r.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarczynie: Dostawa sprzętu okulistycznego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
siwz
załączniki nr 1-6 do siwz
załącznik nr 7 do siwz - wzór umowy
załącznik nr 8 do siwz - specyfikacja techniczna (część 1)
załącznik nr 9 do siwz - specyfikacja techniczna (część 2)

Ogłoszenie 592646-N-2019 z dnia 2019-09-03 r.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarczynie:Dostawa szczepionek II
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Ogłoszenie nr 592646-N-2019
Specyfikacja SIWZ
Wzór umowy
Ogłoszenie nr 528399-N-2019 z dnia 2019-03-21 r.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarczynie: Dostawa aparatu USG na potrzeby poradni ginekologiczno-położniczej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Ogłoszenie nr 270416 - 2015 z 13.10.2015r.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarczynie: Dostawa szczepionek
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Ogłoszenie nr 270416 - 2015 z 13.10.2015r.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarczynie: Dostawa szczepionek
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Załącznik nr 1 Formularz oferty
Załącznik nr 6 do siwz - Umowa
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.