SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W TARCZYNIE
 Stronę odwiedzono 24065 razy
Strona główna
Kierownictwo jednostki
Stanowiska
Prawa pacjenta
Księga rejestrowa
Statut
Dostęp do informacji
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontakt
SPZOZ Tarczyn
ePUAP
Narzędzia BIP
Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne
Wyjaśnienie siwz do przetargu na dostawę sprzętu okulistycznego dla SPZOZ w Tarczynie
wyjasnienia siwz

Ogłoszenie nr 579317-N-2020 z dnia 2020-08-28 r.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarczynie: Dostawa sprzętu okulistycznego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
siwz
załączniki nr 1-6 do siwz
załącznik nr 7 do siwz - wzór umowy
załącznik nr 8 do siwz - specyfikacja techniczna (część 1)
załącznik nr 9 do siwz - specyfikacja techniczna (część 2)

Ogłoszenie 592646-N-2019 z dnia 2019-09-03 r.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarczynie:Dostawa szczepionek II
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Ogłoszenie nr 592646-N-2019
Specyfikacja SIWZ
Wzór umowy
Ogłoszenie nr 528399-N-2019 z dnia 2019-03-21 r.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarczynie: Dostawa aparatu USG na potrzeby poradni ginekologiczno-położniczej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Ogłoszenie nr 270416 - 2015 z 13.10.2015r.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarczynie: Dostawa szczepionek
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Ogłoszenie nr 270416 - 2015 z 13.10.2015r.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarczynie: Dostawa szczepionek
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Załącznik nr 1 Formularz oferty
Załącznik nr 6 do siwz - Umowa
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.