Zdrowie jest najważniejsze

Badaj się profilaktycznie

Ul. Warszawska 42
Tarczyn

tel. 22 727 70 63

Ankieta satysfakcji pacjenta podstawowej opieki zdrowotnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tarczynie

Czytaj więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE (1/2023)

Czytaj więcej...

Zapraszamy do poradni dermatologicznej i hematologicznej - krótkie kolejki!!!

Czytaj więcej...

Jesteśmy Grantobiorcą w projekcie pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia”

Czytaj więcej...

ZAPRASZAMY DO NOWYCH PORADNI W FILII TCM POCZTOWA

Czytaj więcej...

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.