SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W TARCZYNIE
 Stronę odwiedzono 38925 razy
Strona główna
Kierownictwo jednostki
Stanowiska
Prawa pacjenta
Księga rejestrowa
Statut
Dostęp do informacji
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontakt
SPZOZ Tarczyn
ePUAP
Narzędzia BIP
 Kierownictwo jednostki
Kierownictwo jednostki
Arkadiusz Stępniewski
22 727 70 39
Dorota Jakubowska
22 727 70 39


Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.