SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W TARCZYNIE
 Stronę odwiedzono 38925 razy
Strona główna
Kierownictwo jednostki
Stanowiska
Prawa pacjenta
Księga rejestrowa
Statut
Dostęp do informacji
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontakt
SPZOZ Tarczyn
ePUAP
Narzędzia BIP
Dostęp do informacji
Dostęp do informacji
Informacje dotyczące sposobu dostępu do informacji publicznej będących w posiadaniu podmiotu, a nieudostępnionych w Biuletynie
Informacje publiczne będące w posiadaniu SPZOZ w Tarczynie, a nieudostępnione w Biuletynie, udostępnia się na wniosek, wniesiony w trybie określonym w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198, z późn. zm.
Wniosek nie dotyczy ponownego wykorzystania informacji publicznej.
Wydrukowany i wypełniony wniosek prosimy przesłać:

1. pocztą na adres:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Tarczynie
ul. Warszawska 42
05-555 Tarczyn

2. lub faksem na numer:
22 727 70 39

Osoba odpowiedzialna:
Dorota Jakubowska
tel.: 22 727 70 39
mail: dorota.jakubowska@zoztarczyn.pl

Pobierz wniosek
 

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.