SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W TARCZYNIE
 Stronę odwiedzono 38924 razy
Strona główna
Kierownictwo jednostki
Stanowiska
Prawa pacjenta
Księga rejestrowa
Statut
Dostęp do informacji
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontakt
SPZOZ Tarczyn
ePUAP
Narzędzia BIP
 Kontakt
Kontakt
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W TARCZYNIE
ul. Warszawska 42
05-555 Tarczyn
NIP 797-16-79-015
tel. 22 727 70 63
fax 22 727 92 92
Rejestracja ogólna:
22 727 70 63
22 727 70 87

Rejestracja stomatologiczna:
22 727 80 64

Rejestracja do poradni zdrowia psychicznego:
500 398 833
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.